יכולות פיתוח מעגלים ומוצרים בתחום האלקטרוניקה.

שרטוט סכמאות

עריכת מעגלים

בניית מתקני בדיקה.

פיתוח תוכנה

עיצוב מוצר