תהליך חידוש כדוריות ו-rework לרכיבי BGA הינו אחד מהערכים המוספים שיש לחברה מתוקף עבודת בתחום הסמיקונדקטור, הדורש הרכבה מהירה של אבי טיפוס עם רכיב חדש.
טיפול ברכיבי RMA ע"י הסרה ממעגל, חידוש כדוריות ובדיקה על גבי מתקני בדיקה.
החלפת כדוריות מעופרת ללא עופרת.