לחברה יכולות ניהול רכש בכמויות קטנות וגדולות.

שירות מהיר לאבי טיפוס.

רכש אסטרטגי תוך איתור ספקים הוזלת מחירים.

ניהול מלאים שמורים עבור לקוח.

איתור רכיבים קשים להשגה.

הנדסת רכיבים.

ניהול מלאי.